Ingmar Bergman zadaje swoim widzom pytanie, dlaczego śmierć oszczędza kuglarzy? Ten spektakl jest próbą odpowiedzi, przedstawienia Śmierci jako kuglarza. Rzecz jasna to nie wszystko, problem lalki to przede wszystkim problem człowieka, któremu nie odpowiada sytuacja w jakiej go postawiono. Wielki Teatrzyk Świata realizując współczesną formę wypowiedzi scenicznej, korzysta z kilku tradycji teatralnych: epickiego teatru figur, teatru misteryjnego i komedii del'arte.

Niezdefiniowany
Kuglarz i śmierć
Ingmar Bergman asks his spectators question why does the Death spare jugglers? This performance is an attempt to clear up the problem, to present the Death as the juggler. Of course it isn't everything. "The Juggler and the Death" is also about symbol of a marionette - a human being in a situation that is unfit to him. Wielki Teatrzyk Swiata realises a modern form of scenic view, deriving from many traditions: from epic theatre of figures, mystery plays and the comedy del'arte.
piątek, Lipiec 2, 1999 - 21:00
Counter: 
1