Teatr Gry i Ludzie powstał w 1996 roku. Od początku swego istnienia realizował spektakle plenerowe, prezentując je w całym kraju.

Spektakl "Kuglarze" to próba odtworzenia atmosfery średniowiecznych widowisk jarmarcznych. Pierwsza część przedstawienia to popisy akrobatów, które przerywa awantura o arogancką i bezwstydną skoczkę, pojmaną przez oburzonych stróżów obyczajów. Na scenie pojawiają się charakterystyczne obrazki z epoki: rozbuchany zmysłowo taniec z kozłem, męskie zaloty do cnotliwych panien z zamku, walka ze smokiem. Tu następuje zwrot akcji: dumny poeta buntuje się przeciwko ulotności słowa i bezsensowi życia. Ów bunt udaje się załagodzić śpiewem, tańcem, winem i obecnością kobiet. Przy wtórze instrumentów i śpiewu kuglarze wyruszają w dalszą drogę, żeby w innym miejscu zacząć swoją opowieść od początku.

Niezdefiniowany
Kuglarze
Długi Targ
Games and People Theatre, established in 1996, is an experimental, free-lance creative group which emphasises the visual aspect of their performances and the non-conventional, extra-literary language of theatrical expression. "The Conjurers" is an attempt to reconstruct the atmosphere of medieval fair shows. The group of conjurers comes to the market square and causes disturbance. The dynamic rhythm of the instruments makes the spectacle very lively. The first part consists of the show of acrobats, jugglers and fire breather. Everything is accompanied by various jokes and a sense of humour. The show is interrupted by a fuss made about the capturing of an arrogant and shameless jumper-girl by some indignant officers. Then some images characteristic for the epoch appear: exaggerated sensual dance with a billy goat, virile advances to chaste maidens from the castle, games, a fight with a vicious dragon. Then another change occurs: a proud poet rebels against the elusiveness of words and the absurdity of existence. That rebellion is soothed by a song, a dance, a woman and wine.
piątek, Lipiec 13, 2007 - 21:00
Counter: 
2