Na tle niezwykłego krajobrazu dwie absurdalnie romantyczne pary oraz ich towarzysze zmiksują koktajl z epizodów powieści Borisa Viana „L'Écume des jours”. Będzie on dynamiczny, a chwilami gorący. Przyjdźcie wcześniej. Zapierający dech w piersiach widok pozwoli całkowicie uwolnić się od tego co zbędne w wiedzy o literaturze. Orzeźwiające koktajle sprawią, że myślami będziecie daleko od przyziemnego „kto”, „co” i „dlaczego”. Po prostu dajcie się porwać akcji i muzyce. Korzystajcie z lata! 

„Pokryszkin ostrożnie przeszczepia łodygę z sadu wiśniowego na wypielęgnowaną orchideę francuskiego bebopu wyrastającego na bezdrożach rosyjskiego absurdu. Charms usuwa z tych bezdroży chwasty codziennej rutyny, a Strawiński konstruuje kondukt pogrzebowy dni beznadziei. Dziga Wiertow nagrywa to wszystko telefonem komórkowym i publikuje w Internecie. Tak jakby”. Maksim Isaev [tłum.]
 

Niezdefiniowany
L’écume des jours
Reduta Wyskok
Two absurdly romantic couples and their companions will mix up a dynamic, occasionally hot cocktail from the episodes of Boris Vian's novel “L'Écume des jours” against one-of-a-kind landscape backdrop. Arrive early and let the the breathtaking view completely sweep out what is left of the unnecessary literature knowledge, and your thoughts be taken far away from the down-to-earth “who, what and why” under the influence of refreshing cocktails. Simply enjoy the action, the music, and the summer! "Pokryshkin carefully instills stalk from a cherry garden to the coddled orchid of the French bebop growing on wasteland of Russian absurd. Kharms weeds out of this wasteland of everyday routine, and Stravinsky constructs a funeral march of trash days. All of this was taken by mobile phone of Dziga Vertov and puts into the network. As if." Maksim Isaev
niedziela, Lipiec 16, 2017 - 19:00
Counter: 
9