La danza, la memoria - niezapomniany taniec.
Dziesięć wirujących par przedstawia ekstatyczny taniec. Ich obroty splatają się niczym koła zębate. Ich poruszane wiatrem ruchy są zwiewne i naturalne, przeplatane momentami
ciszy i bezruchu. Dwadzieścia postaci stanowi jedność, która utrzymuje czułe wspomnienia przy życiu. Instalacja łączy obrazy, ruch i muzykę surrealistyczną atmosferę poza czasem.

Niezdefiniowany
La danza la memoria - installation
LA DANZA, LA MEMORIA, an unforgettable dance Ten couples perform an ecstatic dance around themselves. They are positioned in a way that their twirlings interlock like gears on a wheel. Their movements are flowing and organic, driven by the wind, interspersed with moments of silence and stillness. The twenty figures are a entity that keeps fond memories alive. The installation combines images, movement and music to create a surreal atmosphere in which time has no part.
piątek, Lipiec 15, 2011 - 18:00
sobota, Lipiec 16, 2011 - 17:00
niedziela, Lipiec 17, 2011 - 17:00
Counter: 
1