Les Mannequins to próba zmierzenia się z filozofią Brunona Schulza, wyłożoną przez pisarza na kartach jego ksiąg. "Traktat o Manekinach" - kluczowe opowiadanie z cyklu Sklepy cynamonowe stanowi dla artystów jedynie punkt wyjścia w poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie: jaką rolę pełni Demiurg w procesie tworzenia? Czym jest wobec własnego dzieła? Czy byt wykreowany przez niego jest samoistny? Czy może mieć on wpływ na obrócenie tych ról? Jakie jest wreszcie znaczenie człowieka w całym tym procesie? Czy dusza ludzka rzeczywiście odróżnia człowieka od manekina? Czy człowiek może stać się manekinem? Czy w manekinie może odrodzić się człowiek? Jakie jest miejsce ludzi w świecie zawieszonym pomiędzy sferą ducha i materii, sfery sacrum i profanum...a może Demiurg to tylko dzieło powstałe w efekcie naszego procesu twórczego? Być może koncert zespołu Bisclaveret i jego trupy aktorskiej pozwoli rozwikłać, chociaż część z długiej listy pytań….

Niezdefiniowany
Les Mannequins
plac przed Bastionem Św. Gertrudy
Les Mennequins is a trial of dealing with Bruno Schulz's philosophy, which he put in his books. "Treatise on Mannequins" is the key story in the cycle "The Cinnamon shops" and it is only the start point for artists in looking for answers for the following questions: Who is the demiurge in the creation process? Whom is he according to his creation? Is the being created by a demiurge spontaneous? Can it have any influence on reversing the roles? What is the meaning of the man in the process? Does the human soul really differs a man from a mannequin? Can a man become a mannequin? Can a man be reborn in a mannequin? What is the place for people in the world hanging between spirit and matter, the sacred and the profane sphere… or maybe demiurge is only the work of art created during the our creation process? Maybe the Biclaveret concert and their actors troupe will allow to solve some of the questions…
sobota, Lipiec 17, 2010 - 02:00