Istnienie 'squames' odkryto w latach 70-tych XX wieku. Żywią się warzywami, owocami, nasionami i korzeniami. Żyją razem w zorganizowanych stadach, a rodziny dzielą się na plemiona. Obecnie żyją w rezerwatach pod obserwacją wybitnych etnologów. Oto wyjaśnienie strażników, gdy próbują zaspokoić ciekawość przechodniów, którzy zadają całą masę pytań: „Co jedzą?” „Czy przetrwali jeszcze inni?” „Jak się rozmnażają?”

 

Czy to prawdziwe-udawane małpy, czy prawdziwi-udawani ludzie?

 

Squames wyglądają jak humanoidy. Ich ciała mają kolor sadzy, mają przekrwione oczy, cienką warstwę włosów i zdeformowane głowy. Chodzą i zachowują się jak ssaki naczelne: wydają z siebie gwałtowne okrzyki, wykrzywiają twarze i turlają się po ziemi. Można podejść i obserwować ten gatunek przez kraty klatki oraz zobaczyć, jak 'squames' realizują ustalony porządek codziennych gestów, obserwować ich rytuały, hierarchię w stadzie oraz emocje. Jednak chociaż kraty mogą ochronić przed gwałtownymi, przesadnymi wybuchami, nie uchronią was przed wspomnieniami squame'a leżącego w waszym wnętrzu, wybudzonego i wiercącego się w was samych...

Niezdefiniowany
Les Squames
park Centrum Hewelianum [A2]
Squames were first discovered in the 1970s. They feed on vegetables, fruit, seeds and roots… They live together in organized flocks, with families grouped together in tribes. These days they live in reserves, kept under observation by eminent ethnologists. This is the explanation given by the guards in answer to the barrage of questions in the street as they attempt to satisfy the curiosity of passers-by: “What do they eat?” -“Are there any other who survived?” - “How do they reproduce?” Real-fake monkeys or fake-real humans? Squames look like humanoids. Their bodies are the colour of soot, they have bloodshot eyes, a thin layer of hair and deformed heads. They walk and behave like primates: letting out sudden screams, screwing up their faces and rolling over on the ground …. You can come closer and look at this species through the bars of the cage, and see how they go through the routine of their daily gestures, observe their rituals, pecking order and their emotions. And yet, although the bars may protect you from their sudden, excessive outbursts, they cannot protect you from the memories of ‘a squame’ lying inside you, wide awake and stirring within…
sobota, Lipiec 11, 2015 - 18:00
Counter: 
17