Teatr Wagabunda powstał w 2001 roku w Krakowie z inicjatywy Agaty Rusin i Bogusława Pobiedzińskiego. Dyrektorem jest Bogusław Pobiedziński, w latach 1982-1994 aktor Teatru Stop ze Słupska, a od 1998 roku aktor Teatru KTO z Krakowa.

"Love Story" jest to pełna metaforyki opowieść o wędrówce przez ludzkie życie, marzenia, nadzieje i lęki. A przez całą drogę przewija się miłość. Miłość, która pojawia się nagle, wolno rozkwita, szanuje, zachwyca, przeżywa kryzysy, ale ciągle jest. Przy dźwiękach muzyki widzowie podążając za Wozem Czasu będą świadkami wydarzeń towarzyszących człowiekowi od dawna...Podróż śladami ludzkich przeżyć rozpoczyna się od obrazów z dzieciństwa beztroskiego i bogatego w niewinne gry i zabawy . Drugim przystankiem jest młodość - wiek potęgi i mocy sprawczej miłości. Towarzyszmy aktorom w kolejnych obrazach wieku męskiego , by u kresu tej wędrówki znaleźć czas na zadumę i mądrość człowieka u kresu życia.

Niezdefiniowany
Love Story
Wagabunda Theater (Poland)</font> Wagabunda Theater was created in 2001 roku in Cracow by Agata Rusin and Bogusław Pobiedziński. Director of the Company is Bogusław Pobiedziński, who was an actor in Theater Stop in Słupsk (Poland) in 1982-1994 and since 1998 - actor of the KTO Theater in Cracow. Other actors of Wagabunda played in Cracow&#39;s theaters: KTO Theater, Movement Theater "Czekając" ("Waiting for"), Theater "Scena i" ("Stage and"). First production of Wagabunda Theater is a street performance entitled "Love Story", which premiere was in July 2002 during XV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych (15th International Festival of the Street Theaters) in Cracow. <font color="#D2CFA8">"Love Story"</font> Screenplay, director: Bogusław Pobiedziński Cooperation: Agata Rusin Music: Krzysztof Ridan Actors: Anna Kłos, Tomasz Gielas, Bogusław Korek, Bogusław Pobiedziński Year of production : 2002 Duration time: 50 minutes "Love Story" is a metaphor filled story of the journey through life and its dreams, hopes and fears. The audience, whilst traveling through time, will witness events that have accompanied mankind through the ages. We start the journey through human experience with portraits of a carefree childhood rich in innocent games and fun. The next stop is youth - the time of strength and the power of love. We next accompany the actors through successive pictures representing manhood. Then, at the end of this journey, we can stop for wise reflection associated with old age."
sobota, Sierpień 16, 2003 - 19:00
Counter: 
3