Oficjalna data założenia teatru to rok 1995. Przez cały czas Anna i Sergei Varhramajevowie pozostawali w kontakcie z nadzwyczajnym wykładowcą Akademii Buriackiej - Ninel Dougar-Zhabon, znaną jako najlepszy specjalista byłego ZSSR od chińskiej opery i chińskiego teatru. To ona stworzyła filozoficzne podwaliny teatru: powinien on funkcjonować poza miastem! Aktor i reżyser powinni przygotowywać sztuki tylko dla otwartych przestrzeni, które zapewniają całkowicie inną atmosferę.
Koniec lat dziewięćdziesiątych to czas, kiedy zorganizowali swoje pierwsze festiwale - "Serce Azji 1" i "Serce Azji 2" oraz rozpoczęli letnie laboratorium teatralne w górach ałtajskich.
Następny rozdział w historii teatru to rok 2004, kiedy to Vahramajevowie przy projekcie społecznym "Nie jesteś sam" spotkali się w Obozie Karzegal z Moskiewską Międzynarodową Szkołą Filmową (chyba jedną z najbardziej interesujących szkół w Rosji). Wówczas prawie cała praca artystyczna (grupy artystyczne, trening teatralny i dużo więcej) była prowadzona przez Warsztat Vahramajevych.

Niezdefiniowany
Long will's poeple
boisko CKU
The official date of the beginning of the theater history is 1995. All this time Anna and Sergei Vakhraameevs were in contact with outstanding theatrical teacher - from Buryatian Theatrical Academy Ninel Dougar- Zhabon. She was known as a best specialist in ex- USSR for Chinese Opera and Chinese Theater. It was she who made a philosopher basement of the theater: the theater should be out of the city! The actor and the director have to prepare the play only in open space - that's give another atmosphere. The end of 90s was the time when first their festivals were made - "The heart of Asia -1" and " The Heart of Asia-2" and the tradition of every summer theatrical lab  in the mountains of Altai were made. The next step of the Vakhrameevs history was made in 2004, when Vakhrameevs met The Moscow International Film School, probably of one the most interesting schools in Russia, in the outstanding social project "You are not alone" at Karzegal Camp. Almost all art work with the children (art groups, theatrical trainings and much more) were in hands of Vakhrameev Workshops.
piątek, Lipiec 16, 2010 - 21:30
Counter: 
2