Spektakl dotyczy kontrowersji związanych z organizacją Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie, jest zachętą do refleksji nad związkami sportu i polityki, próbuje odpowiedzieć na pytanie czy zawieszenie broni ogłaszane w trakcie trwania igrzysk w starożytnej Grecji powinno współcześnie oznaczać udział w olimpiadzie z pozostawieniem na boku sporów społecznych i politycznych.

Inspirację dla twórców spektaklu stanowią wydarzenia związane z przygotowaniami do Igrzysk takie jak: nakłanianie sportowców brytyjskich, by nie zabierali głosu w sprawach politycznych czy też rosnąca liczba ofiar wśród robotników budujących stadion "Ptasie gniazdo" w Pekinie.

Niezdefiniowany
Madeinchina
Długa, Długi Targ
The performance 'Madeinchina' concerns the controversies connected with the organization of the 2008 Olympic Games in Beijing. It encourages thinking about the relations of sport and politics. It tries to give an answer to a question whether a truce during the Olympian Games in ancient Greece, nowadays should mean participating in the Olympic Games and leaving the social and political disputes aside. The inspirations for the creators of the performance are the events connected with the preparation for the games, such as: inclining the British sportsmen not to speak about political affairs or the growing number of victims among workers building the 'Bird's nest' stadium in Beijing.
czwartek, Lipiec 17, 2008 - 19:00