„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga, wybitne dzieło malarstwa gotyckiego, najcenniejszy eksponat Muzeum Narodowego w Gdańsku, obraz o burzliwej historii, był inspiracją do stworzenia spektaklu plenerowego i do zastanowienia się nad tym, co dla współczesnego człowieka znaczą takie słowa, jak „piekło”, „niebo”. Tak jak na obrazie flamandzkiego mistrza nasze anioły są kolorowe, z pięknymi skrzydłami pokrytymi pawiami piórami. Urodą diabły - uosobienie ludzkich grzechów - nie ustępują aniołom. Trąby anielskie zapowiadają sąd. Rozpoczyna się walka dobrego ze złem, walka o każdą duszę. Baczenie na wszystko ma złoty Archanioł Michał, na którego wadze można sprawdzić wartość duszy, wartość ludzkiego żywota.

Niezdefiniowany
Mane, tekel, fares
dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych
Hans Memling’s The Last Judgement, an outstanding gothic painting, the most valuable exhibit in the National Museum in Gdańsk, a painting with a turbulent history, was an inspiration for creating an open-air show and for considering what the words like ‘hell’ and ‘heaven’ mean for a modern man. Our angels are colourful and have beautiful wings covered in peacock’s feathers, just like in a Flemish painter’s painting. Devils, who are the epitome of human sins, have the appearance which is not inferior to that of angels. Angels’ horns announce the Judgement. The battle of the good and the evil ensues, the battle for every soul. Everything is supervised by golden St Michael the Archangel. His scales enable to check the value of a soul, the value of human life.
czwartek, Lipiec 13, 2017 - 22:00
Counter: 
113