Opowieść o zbiorze symboli, które ważne są zarówno dla człowieka z przeszłości, jak i dla współczesnego mieszkańca planety. W dobie elektronicznych możliwości często nie wiemy, w którą stronę podążać. Wydaje się , że należy wtedy powrócić do "korzeni" i postarać się zacząć od nowa budować ludzkość, mając na celu sens naszego postępowania. Przypominamy sobie wartości pierwotnych symboli. Czujemy swoją słabość wobec natury i rzeczy niezrozumiałych. Nie staramy się ich pojąć, bo towarzyszy nam lęk przed czymś wielkim. Dodatkowo w spektaklu tajemnicze nieme postaci przekazują treść. Mówią o zbyt wygórowanych ambicjach człowieka i przestrodze upadku. Szansę na przetrwanie daje tylko solidarność i zjednoczenie w działaniu. Wspólnie rozpalamy ogień nadziei i życia. Rodzimy na nowo swoje myśli. Poszukujemy na nowo sensu istnienia.
W happeningu udział biorą: Czesław Fankidejski, Iwona Jurkiewicz, Marcin Wróbel, Agnieszka Gliwińska, Piotr Walczukiewicz. Muzyka: Maciej Jendryczka.

Niezdefiniowany
Merki - performance
Pl. Wałowy
It is a story about the symbols, which are very important as for a man from the past, as for a contemporary resident of the Earth as well. In time of many technological possibilities often we don't know, what to follow. Then we should go back to our "roots" and try to rebuild the mankind, thinking about the meanig of our acting. Then we recall the sense of primordial symbols. We can feel our weakness against nature and against things we don't understand. We don't try to understand them, beacuse we are scared. In the spectacle the silent chracters pass the story. They tell about too high ambitions of man and they warn against downfall. Our only chance is solidarity and united acting. Together we light the fire of hope and life. We rebear our thoughts. We look for the meaning of existence again. In the happening act: Czesław Fankidejski, Iwona Jurkiewicz, Marcin Wróbel, Agnieszka Gliwińska, Piotr Walczukiewicz. Music: Maciej Jendryczka
sobota, Lipiec 17, 2010 - 23:30
niedziela, Lipiec 18, 2010 - 23:30
Counter: 
1