Historia o nastoletniej dziewczynce. Dziwnym, upartym, zbuntowanym stworzeniu zamieszkującym swój odosobniony i samotny świat. Żyje w szafie - klatce, pełnej dziecięcych wspomnień, lecz także dziwacznych i cudownych postaci, tworów jej samotniczej wyobraźni. To historia utraty i odnajdywania, duszy i muzyki, szczęścia i samotności. Próbując udawać, odnaleźć siebie, Mignone nieustannie zmienia nie tylko maski, lecz także buty - od wysokich obcasów po żołnierskie buciory. Dopiero pod koniec, bosa, może stać się sobą i pewnie stanąć na nogach. Wszystkie jej zabiegi mają na celu zdobycie miłości, przyjaźni i rodziny, ale mimo to zyskuje ona jedynie oklaski publiczności. Zdaje sobie sprawę, iż jedynie poświęcając się, może zyskać to, czego pragnie. Zatem niszczy swój kredens, trumnę, swój dom. Zastawia stół, kładąc na nim naczynia, jedzenie (chleb, ser) i stwarza swoją własną rodzinę wraz z publicznością. Bracia, siostry, babcia, tata i mama, którzy przynoszą jej urodzinowy tort. Jedynie niszcząc swą klatkę Mignone może zbliżyć się do świata.

Niezdefiniowany
Mignone
boisko obok Reduty Wilk
A story about a teenager girl. A strange, obstinate, negative creature, that dwells in her secluded and lonely world. She lives in a cupboard - her cage, full of childish recollections, but also full of strange and miraculous characters, creatures of her lonely fantasy. This is a story of losses and finds, soul and music, happiness and loneliness. Trying to affect, to find herself Mignone permanently changes not only the masks, but also her shoes - from high hills to army boots. But only in the end, barefoot, she could become herself and stand firmly on her feet. All her tricks and games aimed on getting love, friendship and family, but in spite of all that she gets only applause from the audience. She realizes that only devoting she can get what she desires. So she breaks her coffin cupboard, her house. She makes a table, throws on it dishes, food (bread, cheese) and makes her own little family with the audience. Brothers, sisters, granny, dad, and a Mom, that brings her a birthday cake. Only breaking her cage, Mignone can reach the world.
sobota, Lipiec 16, 2011 - 00:00
sobota, Lipiec 16, 2011 - 23:00
Counter: 
3