O spektaklu
premiera: Święto Głupców, Warszawa 2007

Lalki i realizacja sceniczna - Adam Walny
Lira korbowa - Adam Walny

Spektakl w konwencji średniowiecznego ludowego misterium z użyciem 30 różnego rodzaju marionetek, pacynek, kukieł i pałub na tradycyjnej pudełkowej jarmarcznej scenie aż kipi przaśnym humorem, radością życia. Oparty o tekst biblijny, inkrustowany kolorytem apokryfów wzrusza, bawi i zastanawia. Baran, który dla Dzieciątka z własnej wełny plecie sweterek. Oniemiałemu za niewiarę Zachariaszowi Anioł zamienia głowę w rybę. Józef jak pień głuchy, pół pień pół człowiek to tylko kilka postaci, które pojawiają się na scenie Misterium. Spektakl wykorzystuje żywą muzykę pasterską. (Spektakl przeznaczony dla widza od 13 roku życia).

Niezdefiniowany
Mistery Play of Birth
Plac Wałowy
About spectacle Premiere - Święto Głupców, Warsaw 2007 Puppets and scenic realisation - Adam Walny Beggar's lyre - Adam Walny The spectacle is on convention of medieval, folk mystery play and uses over 30 various kinds of puppets and effigies presented on the traditional fairground stage, which is full of joy and folk sense of humor. The play is based on biblical text, is coloured by apocryphas, is touching, entertains and makes the audience think. The ram makes a sweater from its own wool for Christ Child. The head of mute Zechariah is turned into fish by the Angel. Also there is Joseph as deaf as a post. It is only the part of characters presented on the stage of Mystery Play. The Spectacle uses lively sheepherd music. (The spectacle for the audience from 13 years old).
sobota, Lipiec 17, 2010 - 20:00
niedziela, Lipiec 18, 2010 - 20:00
Counter: 
8