Założony w 1993 roku w Sankt Petersburgu Mr. Pezo's Wandering Dolls jest teatrem karnawałowej kultury, maskarady, groteski i bufonady. Zespół korzysta z różnych dziedzin sztuki od bufonady poprzez barokowe tańce do walk historyczną bronią. Podczas spektaklu każdy może stać się Królem, Rycerzem, Potworem lub po prostu zaintrygowanym widzem.

Siedmiu komediantów robiąc fikołki wkracza na plac gry i tym samym rozpoczyna spektakl nawiązujący do tradycji średniowiecznych karnawałów. Zobaczymy w nim tańce, walki na miecze, konie oraz bestiarium, którego potwory to aktorzy w maskach i kostiumach. A wszystko to w rytm muzyki stylizowanej na średniowieczną. Spektakl jest interaktywny. Pod czujnym okiem aktorów widzowie czynnie uczestniczą w pokazie. "Moresquierres" nie wymaga tłumaczenia. Rosyjscy komedianci docierają do widzów posługując się gestem.

Niezdefiniowany
Moresquierres
Mr. Pezo&#39;s Wandering Dolls (Russia) </font> Troupe of the comediants The theatre of the carnival culture, masques, grotesque, buffonade, and different genres of contemporary and historical festivals, was created in 1993 in Sankt Petersburg. The theatre makes special interactive shows and performances using different kinds of art - from anima and buffonade to the authentic Baroque dances and historical fencing. At the show of the theatre everyone can become a King, a Knight, a Monster, or just an intrigued spectator. The theatre is a constant participant of the festivals of Russia and Europe. It participated in the events: International Tsarskoselskiy Carnival (Russia), International Carnival in Moscow (Russia), Carnival in St Petersburg (Russia), Festival Vilnaius Dianos (Lithuania), Festival of Ancient Music in Jurosław (Poland), Festival of Ancient Dance in Sandomierz (Poland) and many more. The performances, in which amusing and horrible, strange and attractive masks entertain the public: by mysterious stories, fights with the real swords, ancient dances, draws and tricks in the best traditions of European Carnival. The masks and costumes made in workshops of theatre Pezo, repeatedly were exposed at exhibitions, for example in National Gallery in St. Petersburg or in Chaplin&#39;s club in Vilnius (Lithuania). <font color="#D2CFA8">"Moresquierres"</font> Auhor: Anna Skotnikova Director: Alena Kuzmina Set design: Anna Skotnikova Music: folk music compilation Costumes: Anna Skotnikova Actors: Anna Skotnikova, Oleg Skotnikov, Alla Kuzmina, Alexandra Kouzmina, Dimitri Guilgov, Tamara Karpova, Pavlo Piskun, Yaroslav Rozanov Year of production: 2002 Duration time: 1 hour Seven medieval buffoons-moresquierres roll to the area a pageant and make a performance in a tradition of medieval carnival. Here are presented a dance with flags, a fight with swords, tantamaresque horses, and small bestiarium. The monsters from the Bestiarium are anima-actors in costumes and masks. All this is accompaniated with dynamical, styled as medieval, music. Performance is interactive. That is the action to which people from public, whose actions the actors skillfully direct to the necessary channel, are constantly involved in. The action does not require translation. Comedians are explained with the help of gestures.
czwartek, Sierpień 14, 2003 - 20:00
piątek, Sierpień 15, 2003 - 20:00
sobota, Sierpień 16, 2003 - 18:00
niedziela, Sierpień 17, 2003 - 17:00
Counter: 
1