"scena c" z początkiem tego wieku była miejscem, sceną domową, gdzie zaprzyjaźnieni artyści prezentowali sobie nawzajem swoje, często prapremierowe, pomysły. Piotr Chlipalski tworzył wtedy pod egidą Teatru A, a po pokojowym z teatrem rozstaniu, z braku lepszego pomysłu na nazwę, "scenę c" uczynił wędrowną, zapraszając do współpracy kompozytora i multiinstrumentalistę - Jacka Dzwonowskiego. Wspólnie pod egidą Teatru A, a w ostatnich latach gdańskiego Teatru Feta i "sceny c" występowali na zaproszenie festiwali teatralnych i teatru ulicznego w 13 krajach.

Szalona lekcja muzyki na kilkanaście instrumentów w rękach dwóch wędrownych muzykantów. Muzykantów, którzy przy okazji prowadzenia swoistej audycji muzycznej przechodzą od starochińskich melodii ludowych przez światowy folk, europejską muzykę klasyczną, jazz i hity dwudziestowiecznej muzyki rozrywkowej, aż po najnowsze dokonania rynku muzycznego.

"Muzikanty" to z jednej strony koncert, z drugiej widowisko, które co chwilę pożycza sobie do wspólnego grania widownię, udowadniając tym samym, że (przy odrobinie pomocy) z każdego wydobyć można drzemiącego w nim muzyka.

Niezdefiniowany
Musicians
Majdan, Centrum Hewelianum
At the beginning of the century "c stage" was a place, a home stage, where friendly artists presented their own ideas to each other, often world premieres. Piotr Chlipalski created under the aegis of Theatre A at that time and as he parted with the group on peaceful terms, not having a better idea for a name, he made "c stage" nomadic and invited Jacek Dzwonowski, a composer and multi-instrumentalist to cooperate. They performed together under the aegis of Theatre A and in the last few years of Gdańsk Feta Theatre and "c stage" as they were invited for theatre and street theatre festivals in 13 countries. A crazy music lesson for several musical instruments in the hands of two nomadic musicians. The musicians who make some kind of a musical broadcast and pass from old Chinese folk tunes, the world folk music, European classical music, jazz and the hits of the 20th century entertainment music to the latest accomplishments of the music scene. On the one hand, "Musicians" is a concert. On the other hand, it is a spectacle in which actors borrow the audience to make them play together, proving that (with a little help) you can discover a natural-born musician in everybody.
sobota, Lipiec 12, 2014 - 17:00
sobota, Lipiec 12, 2014 - 20:00
Counter: 
4