Ideą spektaklu jest oddanie znaczenia i założeń filozoficznych poezji Leśmiana z uwzględnieniem trójkąta Natura - Bóg - Człowiek. Choć dla poety stworzenie pierwotnego, ludowego mikrokosmosu było sposobem przedstawienia rozważań na temat stosunku natury i człowieka, jednostki i zbiorowosci, sztuki i metafizyki, STT celowo rezygnuje z oczywistej "ludowości" na rzecz panteizmu i animalizmu wyrażającego się w niedosłownych postaciach (tancerze jako skrzyżowanie ludzi, zwierząt i roślin) oraz symbolizmu - rytm i melodyka wiersza mające wywoływać określony nastrój.

Niezdefiniowany
Natura
CKU
piątek, Lipiec 13, 2012 - 00:00