"Nieprawdopodobne wizje w głowie Dona K" to wolna interpretacja niezapomnianej powieści Cervantesa. Przedstawienie opowiada o Donie K, który zajrzawszy do swej głowy znalazł tam niewiarygodne historie. Stworzył w umyśle swój własny świat, w którym istnieje przyjaźń, miłość, zdrada, czarne charaktery, męstwo, bohaterstwo i raz jeszcze miłość i przyjaźń.
Główny bohater, udawszy się na zwycięska kampanię, ratuje przyjaciela tonącego w bezbrzeżnym morzu, walczy ze skrzydlatym smokiem i, oczywiście, odważnie walczy z wiatrakiem, zbudowanym bezpośrednio przed widzami.
Spektakl łączący teatr uliczny, pantomimę, klaunadę, sztuki plastyczne, choreografię i teatr, obywa się bez słów, jednak wyjaśnienia są zbędne - "nieme" przedstawienie jest jasne dla wszystkich.

Niezdefiniowany
Improbable visions in the head of Don K.
plac przed Bastionem Św. Gertrudy
"Improbable visions in a head of Don К " - free retelling of the imperishable novel of Cervantes. Performance tells about Don К which has looked once to him in the head and has found out there incredible stories.He has created in his head his own world, where there is friendship, love, betrayal, villains, bravery, heroism and, again, love and friendship. The main character, having gone to the glorious campaign, rescues drowning Friend from a shoreless sea, fights with a winged dragon and, certainly, bravely goes into battle against a windmill built directly in the face of spectators. This performance in a genre of street theatre combines a pantomime, clownery, a plastic arts, a choreography and theatre. Performance goes without a single word, however explanations is not required - "mute" performance is clear to everyone.
piątek, Lipiec 15, 2011 - 21:00
sobota, Lipiec 16, 2011 - 19:00