Wiadomości radiowe, wycinki z gazet, powszechnie akceptowane "prawdy", których się nie dyskutuje oraz tematy, które wałkuje się na okrągło, sny i ostatnie doświadczenia członków teatru Continuo - wszystko to stało się źródłem dla nowego spektaklu. Tym razem Continuo zaprasza do eksperymantu teatralnego - próby stworzenia spektaklu, który będzie relacją na żywo - TERAZ.

Niezdefiniowany
Now?
boiskiem przy Reducie Wilk
niedziela, Lipiec 15, 2012 - 00:00