Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej // Gefordert aus Mitteln der Stiftung fur deutsch polnische Zusammenarbeit

Najnowsze przedstawienie Teatru Titanick jest oparte na "Odysei" Homera. Podczas swych wędrówek bohater Homera musi stawić czoła wielu niebezpiecznym i trudnym sytuacjom, jednakże nie poddaje się, nim w końcu nie osiągnie swego celu. Jednak mit ten stanowi jedynie tło, Teatr Titanick ukazuje bowiem grupę teatralną, która pragnąc wystawić "Odyseję", gubi się w jej świecie, tworząc przy wspaniałe i niezwykłe obrazy, które zdają się przynależeć zarówno do "Odysei" Homera, jak i do ich rzeczywistego świata.

Zamorska skrzynia służąca za scenę zawiera wspaniały świat własnej odysei zespołu, a walizki z takimi nalepkami jak Hades czy Kirke pojawiają się, sugerując, że magia świata teatralnego i powab epiki Homera przenikają się. Od samego początku zespół musi pokonywać piętrzące się na jego drodze trudności i przeżywa jedną przygodę za drugą - fantastyczna podróż pełna niespodzianek.

Niezdefiniowany
Odyssey
plac przed Bastionem Św. Gertrudy
Theater Titanick's latest production is based on Homer's Odyssey. During his wanderings, Homer's hero Odysseus has to master many difficult and dangerous situations, he doesn't give up, however, until he finally reaches his goal. Before the background of this legend, Theater Titanick's production shows a theatre group that wants to stage the Odyssey and, in the process, gets lost in it's world and so creates wonderful and unusual images that seem to belong equally to Homers' Odyssey as well as to their own very real world. The overseas container, serving as stage, contains the wondrous world of the theatre company's own odyssey: flight cases with labels such as Hades and Circe appear and suggest that the magic of the world of theatre and the attraction of Homer's epic are mingling. From the beginning, the group has to stand up against the adversities of their surroundings and falls from one adventure into the other - a fantastic journey full of wonders.
piątek, Lipiec 15, 2011 - 00:30
Counter: 
3