"Otsoko" ('wilk') jest adaptacją bajki o Czerwonym Kapturku. Mit wyrósł z tradycji ludowych przekazów ustnych, która wykorzystując różnorodne tematy, prowadzi do prostego wyjaśnienia tego, co nieznane, ukryte i niewyjaśnione. "Otsoko"łączy różne wizje bajki, reinterpretuje oryginalne postaci, poprzez wizualną i dźwiękową inscenizację poszukuje plastyczności form w dramatycznej atmosferze. Opowiadanie wykorzystuje legendę, aby zmierzyć się z niewinnością, spotkać się z nieznanym; oszustwem, uczuciem… w skrócie, różne dychotomie, z którymi mamy do czynienia w oryginalnej opowieści, wykraczają poza inscenizację. Wszystko wsparte jest narracją prowadzoną zza kulis, która jest wprowadzeniem do każdej sceny.

Niezdefiniowany
Otsoko
plac przed Bastionem Św. Gertrudy
"Otsoko" ('wolf') is a recreation of the fairytale "Little Red Riding-hood." The myth developed through the lens of oral tradition, which drawing upon a variety of topics provides a simple explanation for the unknown, the hidden or the incomprehensible. "Otsoko" brings together the fable and the different takes the company has on it;the reinterpretation of the original characters; a visual and sound staging that seeks the plasticity of form in each dramatic atmosphere; a narrative that uses the legend to deal with innocence, facing the unknown, deception, affection..., in short, the different dichotomies we are challenged with in the original story, yet always through transgression in its staging. All with the support of an offstage narration that introduces each scene.
sobota, Lipiec 17, 2010 - 01:30
Counter: 
3