W poemacie epickim Przemiany rzymski poeta Owidiusz przemienia ludzi w drzewa, w kamienie, ptaki i kwiaty — w nie-ludzi.

W najnowszej produkcji Ovid’s Dream  grupa Theater Anu podejmuje się poetyckiego i zmysłowego odkrywania tych przemian i tworzy „ogród przemian”. Odwiedzający natrafiają na porzucone odzienie przemienionych: buty w płomieniach; z odzieży powstają lampy; materiał z ubrań zostaje rozpruty i tka się nowe nici, oplątuje się je pomiędzy drzewami, tka się z nich ogromne kokony. Odwiedzający mogą swobodnie wędrować po tym magicznym miejscu przez dwie i pół godziny, oglądając przemiany i słuchając opowieści.

W dziewięciu scenach odgrywanych w różnych lokalizacjach taniec, gra cieni, efekty świetlne, instalacje oraz kolaże dźwiękowe tworzą sugestywne obrazy i pozwalają opowiedzieć znane i nieznane historie (o Narcyzie, Orfeuszu i Eurydyce, Pigmalionie, Faetonie, drzewie zapomnienia oraz kobiecie, która kochała drzewo). Siedmioro tancerzy, z Włoch, Hiszpanii i Niemiec, zgłębia tajemnice przemian. Ich występy, trwają kilkadziesiąt minut, nieustannie się zapętlając. Produkcja pozwala publiczności być blisko akcji, a mimo to może być oglądana w ciągu jednej nocy przez kilka tysięcy osób.

Niezdefiniowany
Ovid's Dream
Reduta Wilk
In his narrative poem Metamorphoses, the Roman poet Ovid transforms people into trees, stones, birds and flowers – into non-humans. In their latest park production Ovid’s Dream Theater Anu embark on a poetic and sensory exploration of these metamorphoses, creating a ‘garden of transformations’. Visitors come across the discarded clothing of the transformed: shoes in flames; garments are reshaped into lamps; the fabric is unravelled and spun into new threads, entwined amongst the trees, woven into massive cocoons. Visitors are free to wander around this magic place for two and a half hours, witnessing the metamorphoses and listening to the stories. In nine scenes spread over different locations, dance, shadow-play and light-effects, installations and sound collages create evocative images and tell familiar and unfamiliar stories, of Narcissus, Orpheus and Eurydice, Pygmalion, Phaeton, as well the Tree of Forgetting, and Rosa, the woman who loved a tree. Seven dancers, from Italy, Spain and Germany, explore the mysteries of the metamorphoses. Their performances, lasting around ten minutes, are performed continually in a loop. The production allows the audience to come up close to the action and yet it can still be enjoyed by several thousand visitors on one night.
niedziela, Lipiec 16, 2017 - 22:00
Counter: 
35