Teatr Kino Variatino istnieje od 1998 roku W swojej pracy najbardziej zainteresowany jest szeroko pojętym tańcem współczesnym oraz szukaniem naturalnych dróg tworzenia ruchu poprzez improwizację. Wraz z warstwą ruchową powstaje grana na żywo muzyka, która stanowi integralny element dramaturgii. Warstwa wizualna i kostiumy tworzone są w ścisłej, aczkolwiek indywidualnej współpracy pomiędzy artystami. Spektakle zazwyczaj nie są opowieściami lub historiami, są klimatem, nastrojem lub relacją z kimś, czymś innym, obcym lub dobrze już znanym. Eksperymentując na pograniczu sztuk, konsekwentnie wytycza własną drogę twórczą. A wszystko to niezmiennie krąży wokół chęci wniknięcia w istotę magii.

"Pójdziesz ze mną?"

Jest kolejny letni wieczór. Upał, słońce, lekki wiatr... W tym zwyczajnym dniu przychodzimy z koszami pełnymi owoców, kwiatów, wspomnień i doznań... Przychodzimy z umysłami skorymi do zabawy i beztroski. Celebrujemy przebywanie zarówno razem jak i osobno poprzez przyjemność ruchu, tańca, śpiewu. Poprzez opowiedzenie własnych historii i stworzenie jednej wspólnej. Pójdziesz z nami? Bez szukania sensu, znaczenia czy głębi. W prostocie i zabawie tkwi nasza metafizyka.

Niezdefiniowany
Will You Go with Me?
Majdan, Centrum Hewelianum
Kino Variatino theatre exists since 1998. What they find the most interesting in their work is contemporary dance in a broad sense and the search for natural ways of creating movement through improvisation. Alongside the movement layer a live music is created which serves as an integral element of drama. Visual layer and costumes are created in a strict but still individual cooperation between the artists. The shows are not usually stories, they are the atmosphere, mood or the relation with someone, something different, unfamiliar or very well-known. Experimenting on the verge of arts, it consistently marks out its own creative path. All this constantly revolves around the urge to delve into the very essence of magic. "Pójdziesz ze mną?" ("Will You Go with Me?") It is another summer evening. Heat, the sun, light wind… On this ordinary day we come with baskets full of fruit, flowers, memories and sensations... We come with minds prone to play and light-heartedness. We celebrate both being together and alone through the pleasure of movement, dance and singing. Through telling our own stories and creating a single common story. Will you go with us? Without looking for the sense, the meaning or the depth. Our metaphysics lies in simplicity and play.
sobota, Lipiec 12, 2014 - 19:30
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 18:00
Counter: 
1