Aktorzy i tancerze baletowi ożywią wszystkie postaci i kreatury wychodzące z puszki Pandory. Zadaniem tytułowej bohaterki jest poszukiwanie wolności za wszelką cenę, podróżując między przeciwnościami i emocjami.
Mit niesie nam przesłanie zawierzenia własnym instynktom, otwarcia puszki (naszego wewnętrznego uniwersum) i w końcu - życia.Wszyscy jesteśmy Pandorą. Podobnie jak w micie, wewntątrz puszki Pandory zawsze jest nadzieja. Tym przedstawieniem aktorzy z Artristras chcą zabrać publiczność w introspektywną podróż poszukiwania samego siebie. Teatr żyje blisko mitu, który mówi nam o przygodzie odkrywania ścieżek, badania ich, doświadczania i ruszania w dalszą drogę. Wybór własnej ścieżki to decyzja na zawsze.

Niezdefiniowany
Pandora
plac przy Bastionie Żubr
Actors and ballet dancers will give life to all the characters and monsters that come out of Pandora's box. Pandora's challenge is to go on until the end in search of freedom, navigating between adversities and emotions. A myth that talks to us of the necessity to let yourself go to instinct, to open the box (our inner universe) and finally to live. We are all Pandora. As in the myth, deep inside Pandora's box there is always hope. With this performance the Artristras want to make an introspective journey of knowing one's self. The company lives close to this myth which tell us about the adventure of opening up paths, to investigate and experiment and to go further on. It's once and for all, the challenge to choose our own path.
poniedziałek, Lipiec 19, 2010 - 01:00
Counter: 
1