Spektakl „Pandora”, powstał na kanwie dramatu "Wariat i Zakonnica" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Sztuka nie jest wierną ilustracją dramatu Witkiewicza, choćby dlatego, iż używa środków charakterystycznych dla teatru ruchu. Jest współczesną wizją człowieka uwięzionego i uwikłanego w słabości ludzkiej natury. Mityczna puszka Pandory jest zatem nie tylko symbolem niedoli ludzkiej, ale pełni tutaj rolę mikrokosmosu, w którym przyszło nam żyć. Bohaterowie doświadczają siebie również poprzez pryzmat indywidualnego spojrzenia i stają się mocni w swej słabości, która też staje się formą niewoli. Miłość, erotyka, pożądanie a nawet zbrodnia doskonała, pełnią tu rolę swoistego katharsis i prawdopodobnie są jedynymi drogami by opuścić Pandorę.

Niezdefiniowany
Pandora
boisko, Reduta Wilk
The performance “Pandora” is based on the play by Stanisław Ignacy Witkiewicz titled “The Madman and the Nun”. It does not, however, closely follow the play by Witkiewicz as the means of expression used in the performance are typical of the theatre of movement. It is a contemporary vision of man trapped and confused by the weakness of human nature. The mythical Pandora’s Box is then not only a symbol of human misery but it also represents the microcosms where we live. The characters experience themselves also through their individual insight and grow strong in their weakness, which also becomes a form of captivity. Love, eroticism, desire and even a perfect crime serve as special catharsis and they may be the only ways to leave Pandora.
sobota, Lipiec 16, 2016 - 21:00
Counter: 
15