Parada Steampunku to podróż do epoki wiktoriańskiej, kiedy to rewolucja przemysłowa, industrializacja, postęp techniczny i liczne wynalazki budziły ufność i nadzieję. Nauka i postęp nie były jeszcze wtedy obciążone doświadczeniem dwudziestowiecznych rzezi. Doświadczeniem, które na zawsze odcisnęło piętno na naszym postrzeganiu postępu technicznego wiążąc go z lękiem przed masową zagładą. W tym kontekście epoka pary jawi nam się jako epoka niewinności, radosnej, twórczej fascynacji możliwościami jakie dają wynalazki techniczne. Główne elementy parady to łódź podwodna- mechaniczna ryba- batyskaf, transportowana przez parowy ciągnik, oraz trójkołowy bicykl. Pojazdom towarzyszą szczudlarzei postaci na ziemi w fantazyjnych steampunkowych kostiumach. Wśród kreowanych postaci widzowie rozpoznają: podróżników, wynalazców, odkrywców, radiotelegrafistę i fotografa… Aktorzy wchodzą w interakcje z publicznością.

Całość uzupełnia muzyka odtwarzana z urządzeń zainstalowanych w pojazdach, dźwięki klaksony, dymy i kolorowe oświetlenie. 

Niezdefiniowany
Steampunk parade
ul. Łąkowa, ul. Kieturakisa, Reduta Wyskok
The journey to the Victorian era, when the industrial revolution, technological progress and many inventions awakened trustfulness and hope. The science and the industrialization were not yet burdened with experience of twentieth-century massacre; the experience that always left an imprint on our perception of technical progres, tying it with a fear of mass destruction. In this context, the era of the steam appears to us as an era of innocence, joyful, creative fascination with the possibilities offered by technical inventions. The main elements of the parade is a submarine - Mechanical fish-bathyscaphe, transported by steam tractor, accompanied by a three-wheeled bicycle. Vehicles accompanied by stilt walkers and characters on the ground in fancy steampunk costumes. Among the characters viewers will recognize travellers, inventors, discoverers, radio operator and photographer. The show is complemented by the music playing devices installed in vehicles, the sounds of horns, smoke and colored lights. Parade takes place both during the day and in the evening. Actors come into vivid interaction with the audience.
sobota, Lipiec 15, 2017 - 18:00
sobota, Lipiec 15, 2017 - 21:00
Counter: 
36