Gdy Bassi miał 5 lat, przekonał się, że dzieci bogatych ludzi mają większe gumowe kaczki niż dzieci ludzi biednych. Mści się 60 lat później, gdy w końcu na swój własny użytek wchodzi w posiadanie jednej z największych kaczek (o średnicy 15 m i wysokości 7 m).

Przedstawienie „Wielka kaczka” jest przezabawne. Podejmowana jest tu próba odnalezienia prawdziwego sensu życia oraz pokazania, jak kurczowo trzymamy się dziecięcych marzeń. To właśnie istota klaunady!

Niezdefiniowany
Pato Gigante
plac, ul. Fundacyjna
When Bassi was 5 years old, he experienced that rich people's children had bigger rubber ducks than poor people's children. He took great revenge 60 years later when he finally acquired one of the biggest ducks ever (15 m in diameter, 7 m in height) for his own use. Leo Bassi's Pato Gigante is a hilarious show that explores a real meaning of life and how we cling to our childhood dreams… It is the essence of clowning!
niedziela, Lipiec 16, 2017 - 17:00
Counter: 
20