Spektakl "Perła" to opowieść o człowieku poszukującym miejsca w życiu, poszukiwaniu wartości, o tęsknocie za czymś ważnym… Widowisko oparte jest na słowach Zbigniewa Herberta "Życie moje powinno zatoczyć koło, zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata" (Brewiarz).

Inspiracją spektaklu była przypowieść Nowego Testamentu: "O kupcu poszukującym drogocennej perły…"

Niezdefiniowany
Perła
Plac Kobzdeja
The Youth Theatre Academy through their performances tries to make people from the fast world become involved in the search for this 'something', which is most important in life. It is better not to get lost. 'The Pearl' performance is a story about a man, who is in search of his place in life, values and a longing for something… The show is based on the words of Zbigniew Herbert: 'My life should describe a circle, wind up like a well composed sonata' (Brewiarz). The inspiration for the spectacle was the parable from the New Testament: "About a merchant looking for a precious pearl…"
czwartek, Lipiec 17, 2008 - 21:00