Projekt "Pożarci" jest kreatywnym pastiszem, video-interpretacją cyklu prac Bartosza Kokosińskiego. Julka Graczyk i Przemek Jurewicz przedstawili proces formułowania się myśli, której wynikiem staje się "Obraz pożerający rzeczywistość". Tancerze nakreślają cienką linię pomiędzy pożądaniem i spełnieniem, pragnieniem zła i wolą, by zachować się etycznie. Choreografia wyraża wstydliwą stronę naszej natury, tabu. Agresywny potencjał człowieka zostaje przeczepiony w język teatru tańca, kreacja przechodzi w dewastację, kultura w zdziczenie obyczajów. / Małgorzata Polakowska

Niezdefiniowany
The Devoured
park Centrum Hewelianum
"The Devoured"" project is a creative pastiche, video interpretation of the series of works by Bartosz Kokosiński. Julka Graczyk and Przemek Jurewicz present the process of forming thoughts, the result of which is the image devouring reality. The dancers draw a thin line between desire and fulfilment, yearning for evil and the will to act ethically. Choreography expresses an embarrassing aspect of our nature, taboo. A human being's aggressive potential is translated into the language of dance theatre, the creation turns into the devastation, the culture into the decline of manners. / Małgorzata Polakowska
piątek, Lipiec 11, 2014 - 20:00
sobota, Lipiec 12, 2014 - 20:00
Counter: 
5