Jeden z najstarszych polskich teatrów ulicznych. Działa nieprzerwanie od 1983 roku. Gra na ulicach i w przestrzeniach zamkniętych. Na jego język teatralny składają się ruch, obraz, plastyka, rytm, muzyka. Ogromną wagę twórcy teatru przykładają do starannie skomponowanych obrazów, ruchu wewnątrz tych obrazów i wreszcie do ich montażu, tak żeby tworzyły poezję właściwą tylko teatrowi. Równie ważny jest sposób zagospodarowywania przestrzeni: relacje między aktorami, elementami scenograficznymi a widownią, linie ruchu. W montażu istotny jest rytm, akordy, echa. Teatr Snów lubi opowiadać historie. Są one związane z tym, co przeżywamy, co obserwujmy w życiu. Styl teatru ukształtowało spotkanie z twórczością Bruno Schulza.

Niezdefiniowany
Room
boisko, ul. Dolna Brama
The Theatre of Dreams is one of the oldest street theatres in Poland, it has worked since 1983. They perform in streets as well as in indoor spaces. Their theatrical language comprises of movement, image, its vividness, rhythm and music. They pay special attention to a meticulous composition of images, then to movement within the images, and finally to the montage of them all. So that they create poetry characteristic of the theatre only. Also the manner of managing the space is very important: relations between actors, elements of stage design and the audience, lines of movement. In the montage significant are: rhythms, chords and echoes. The Theatre of Dreams likes telling stories. They are usually connected with what we go through, what we see in life. It is an encounter with the works of Bruno Schulz, what has moulded the style of the company.
niedziela, Lipiec 17, 2016 - 21:00
Counter: 
13