"Punkty styczne" to spektakl o rozdźwięku między rzeczywistością a naszymi wobec niej oczekiwaniami. Być może uda się wspólnie odkryć punkty, gdzie możemy spotkać samych siebie, aby zadać sobie parę pytań o to, co można zrobić, aby kształtować codzienność według naszych oczekiwań.

Mottem spektaklu jest założenie, że natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic swoich własnych możliwości. Istnieje pewien zbiór wartości, które człowiek sobie ustala i usiłuje zrealizować, o ile jest to możliwe w otaczającym go świecie. Spektakl ma zachęcić do podjęcia wyzwania kreowania otoczenia tak, aby żyło się nam lepiej, abyśmy czuli się komfortowo w realiach, które sami tworzymy.

Niezdefiniowany
Tangent Points
park Centrum Hewelianum
"Tangent Points" is a show about discord between the reality and our expectations towards it. Perhaps it will be possible to discover points where we can meet ourselves and ask ourselves a few questions about what can be done to shape everyday life according to our expectations. The motto of the show is the assumption that human nature means constant effort to exceed the limits of our own abilities. There is a certain set of values which a human being sets and tries hard to follow in the surrounding world if it is only possible. The show is supposed to stimulate to take on a challenge of creating the surroundings so that we improve the quality of our lives and feel comfortable in the realities which we ourselves create.
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 18:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 20:00
Counter: 
3