Przedstawienie opowiada kolejną wersję legendy praskiego Golema, wymyśloną przez Macieja Rembarza. Prezentując ją, Asocjacja z premedytacją miesza sacrum i profanum, to, co zmyślone z faktami, historię z legendami o poznańskich rabinach i anegdotami z miejskich kronik, tragedię z farsą, odległą przeszłość z teraźniejszością, ludzką ułomność z porywami wielkości. Najważniejszym jej wątkiem jest zderzenie słów prawda i śmierć, które oba zawarte są w hebrajskim wyrazie emet. Prawda w legendzie o Golemie jest źródłem życia, choć być może jest to źródło trujące, gdyż tak chcą i Bóg, i Szatan.

Niezdefiniowany
Rabin Maharal i Golem
Nowa Chmielna
niedziela, Lipiec 15, 2012 - 01:30
Counter: 
3