Opowieść o samotności niepozornego, a bogatego duchem człowieka, który nie godzi się z zastanym i podejmuje walkę o zmiany w najbliższym otoczeniu. Należy realizować ideały, walczyć w imię Dobra z silniejszymi, a czasowe niepowodzenie nie oznacza ostatecznej klęski.

Niezdefiniowany
Remus
boisko, ul. Dolna Brama
A tale of the loneliness of an ordinary but generous-spirited man who does not agree on status quo and starts a fight for changes in his immediate surroundings. You have to realise what your ideals are and struggle with the stronger in the name of good, whereas temporary misfortunes do not mean a final defeat.
czwartek, Lipiec 14, 2016 - 21:00
Counter: 
27