Mówiąc wprost, Uranopolis nie jest teatrem, to Artystyczną Wspólnota. Założony został w 2006 roku przez byłego nauczyciela historii i dziennikarstwa Moskiewskiej Międzynarodowej Szkoły Filmowej Vitalego Semionoffa i przez Germana Pikusa - absolwenta Warsztatów Vahramajevych i również dawnego nauczyciela Szkoły.
Uranopolis porusza problem obecności sztuki w zwyczajnym świecie, z kłopotami z pieniędzmi, dziećmi, depresją...

Niezdefiniowany
Russian canon
boisko CKU
Saying strongly, Ouranopolis this is not a theater, this is Art - Community. It was founded in 2006 by ex- Moscow International Film School (MIFS) History and Journalism Teacher Vitaly Semionoff and German Pikus, the post-graduate of Vakhrameevs Workshop and also ex-MIFS teacher. Ouranopolis helps to decide problems of being in art in the ordinary life - with money problem, children, depressions and all its stuff.
sobota, Lipiec 17, 2010 - 00:00
Counter: 
1