Teatr ASP w Gdańsku to grupa o charakterze performatywnym, poszukującym, gdzie student-aktor jest w stanie ciągłego przekraczania, zawieszony pomiędzy grą, a stanem rzeczywistym. Teatr został powołany przez maŻkę Wojciechowską w 2013 roku dla wzbogacania działań twórczych studentów MINOS-u i jest otwarty dla wszystkich wydziałów.

Niezdefiniowany
RUBLOW
okolice Kamiennej Śluzy
Gdańsk Academy of Arts theatre is a performative, seeker-type group in which a student-actor is in a constant state of exceeding suspended between acting and the reality. The theatre was founded by maŻka Wojciechowska in 2013 to enrich MINOS students’ creative activities and is open to all departments.
niedziela, Lipiec 16, 2017 - 15:00
Counter: 
11