Rudymenty to pozostałości i początki. Bohater wędrujący z łóżkiem–wehikułem, z resztek, pozostałości po minionym świecie, buduje go ponownie, odnawia, ustanawia. Zazdroszcząc Stwórcy, przybysz stwarza fragment świata według swojej ludzkiej miary. Ze znalezionych części montuje manekiny, tworzy - odnawia pierwszych ludzi, przywołuje codzienne sytuacje. Kilka znalezionych przedmiotów uzupełnia zatrzymane życie małej społeczności. Z chaosu wyłania się ład. To my każdego dnia nadajemy znaczenia życiu i światu. Uparcie go poruszamy. Spektakl powstał z inspiracji „Traktatem o manekinach” Brunona Schulza.

Niezdefiniowany
Rudymenty, czyli Wtóra Księga Rodzaju
Bastion Jerozolimski [B]
Rudiments are remnants and beginnings. The hero wanders with a bed–vehicle, rebuilds the world from the remnants after the old one, renovates it, establishes it. Envying the Creator, the newcomer creates a part of the world according to his own human discretion. He assembles mannequins from the parts he found — he creates, renovates first people, brings to mind everyday situations. A few found objects complete the life of a small community which was stopped. Order comes out of chaos. It is us who give meanings to life and the world every day. We obstinately move them. The inspiration of the show was "The Treatise on Mannequins" by Bruno Schulz.
piątek, Lipiec 10, 2015 - 19:00
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 20:00
Counter: 
31