Teatr Ghostica powstał w 1986 roku z inicjatywy kompozytorki, baletnicy, choreografa a zarazem reżysera Larysy Semakovich. Teatr bazuje na białoruskim folklorze wzbogacając go o elementy nowoczesnego baletu i taniec etno. Repertuar grupy opiera się na obrzędowości białoruskiej kultury, jej misteriach, mitach, tańcach i śpiewach zawartych w kalendarzowym cyklu pór roku.

Ta teatralna interpretacja białoruskiej legendy o rusałkach łączy w sobie tradycyjne elementy wokalne i choreograficzne. Według legendy, rusałki to dusze dziewczyn, które popełniły samobójstwo. Tylko raz w roku, w okresie od Zielonych Świątków do Święta Trójcy, mogą one wyjść na powierzchnię ziemi. Cieszą się one wtedy ziemskim życiem, biegając po polach i lasach, kapiąc się w rzekach i jeziorach, bawiąc się i śpiewając nieukończone za życia pieśni. Każdy ich gest jest projekcją tego, co wydarzyło się za ich ziemskiego życia. "Rusalkin Poniedzialek" to ostatni dzień bytności rusałek na ziemi. Dzień kiedy wiosna się kończy a lato zaczyna.

Niezdefiniowany
Rusalkin Poniedzialek
Targ Węglowy
The ritual theatre Ghostica was founded by a choreographer, composer and a ballet dancer, Larysa Semakovich, in 1986. The theatre on one hand preserves the Byelorussian folk and on the other tries to enrich it with elements of the modern ballet and etno dance. It searches for inspiration in the eternal mysteries, myths, dances and singing. Modern choreography is supported by the Miedieval and Reneisance singing. It is all based on the recurrence of the cycle of the seasons. In its repertoire we find scenic and open-air adaptations of such rituals as: Kaliada, Hukannie Viasna, Rusallia, Kupallie, Talaka and Zhnivo. Ghostica was awarded a number of times during festivals in Denmark, Russia, Estonia, Germany and Spain. It became the winner of the VIII International Festival of Modern Choreography in Vitebsk (Byelorussia) "Rusalkin Poniedzialek" Director: Simakovich Larysa Dancers: Simakovich Larysa, Volha Kavaleuskaya, Yafimava Sviatlana, Sazonava Maryia, Miadzedzeva Anastasiya, Hrakouskaya Aleksandra, Zeliankouskaya Sviatlana The story is an interpretation of the Byelorussian legend of the water-nymphs, who are the souls of the girls, that had committed suicide. They emerge from the underground only once a year, between the Pentecost and the day of the Holy Trinity. They can then enjoy their momentary terrestrial life. They run in the forests and meadows, swim in the lakes and rivers, play and sing the never accomplished earthly songs. Every gesture of the water-nymphs is the projection of what has happenned during their earthly lifes. "Rusalkin Poniedzialek" is their last day before they submerge to the abyss. It is the day when springs turns to summer.
sobota, Lipiec 17, 2004 - 23:00
niedziela, Lipiec 18, 2004 - 23:00
Counter: 
1