„Sómente”, traktujący o samotnym starszym panu, jest teatrem instalacji realizowanym za pomocą poetyki obrazów. Postęp społeczeństwa następuje szybko, nikt nie ma czasu, wszyscy się spieszą. O starszych osobach się zapomina, zostają one wykluczone. Ich sukcesy należą do przeszłości, ich podboje miały miejsce wiele lat temu, zadania, które kiedyś zrealizowali, tak jak my realizujemy swoje, już nie istnieją. Starszy człowiek biegnie przez miasto, samotny, czeka na zmiany, aż coś się wydarzy, aż minie czas. Sam na ławce w parku. Pustka całego dnia…

Niezdefiniowany
Sómente
park Centrum Hewelianum [A4]
Sómente is a poetic theatre show about a lonely older man. Installation theatre carried out in the poetry of images. The progress of society proceeds fast, no one has time, everybody is busy. The older people are forgotten and excluded. Their successes are a thing of the past, their conquests took place many years ago, the tasks which they once fulfilled – just as we do ours - are long gone. The older man runs through town, lonely, waiting for change, for something to happen, for time to go by. Alone on a park bench. The emptiness of a whole day…
piątek, Lipiec 10, 2015 - 17:00
piątek, Lipiec 10, 2015 - 20:00
sobota, Lipiec 11, 2015 - 16:00
sobota, Lipiec 11, 2015 - 20:15
Counter: 
20