Teatr Strefa Ciszy powstał w 1993 roku i od razu zyskał uznanie zarówno widowni jak i krytyków teatralnych, czego dowodem jest wiele nagród jakimi wyróżniono ten młody zespół. Strefa Ciszy prezentowała już w Gdańsku swoje spektakle: "Judasze", "Misja", "Wodewil Miejski" za każdym razem spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem wciąganej do spektaklu publiczności.

Niezdefiniowany
Neighbor 2000
The Zone of Silence founded in 1993 has been appreciated from the very first time by critics and of course by audience. The evidence of their popularity is large number of the various awards the young theatre has been given. The Zone of Silence has already presented in Gdańsk "Judasze", "Misja" and "Wodewil Miejski", each time involving to the performances enthusiastic public.
niedziela, Lipiec 4, 1999 - 19:00