Teatr Strefa Ciszy powstał w 1993 roku w Poznaniu. Założycielem i liderem zespołu jest Adam Ziajski. Teatr specjalizuje się w spektaklach plenerowych, akcjach ulicznych i happeningach, które odwołują się silnie do kultury miejskiej i odważnie wkraczają w przestrzenie publiczne.

Salto Mortale - czarny cyrk na sześć fortepianów i dwunastu aktorów. To poruszające widowisko, zainspirowane niezwykłą historią z końca II wojny światowej, kiedy to w niemieckim wówczas Szczecinie wojska sowieckie plądrując miasto, zrabowały setki fortepianów, by wywieźć je do Związku Radzieckiego. Zgromadzone instrumenty ciągnęły się kilometrami wzdłuż torów kolejowych w oczekiwaniu na transport. Z niewiadomych przyczyn nigdy ich jednak stamtąd nie wywieziono. Porzucone i zapomniane niszczały przez lata, aż wreszcie rozpadły się zupełnie zabierając ze sobą fragment pamięci miasta oraz dawny porządek i kulturę.

Niezdefiniowany
Salto Mortale
Plac Zebrań Ludowych
Teatr Strefa Ciszy was created in Poznań in 1993. Adam Ziajski is a founder and a leader of the group. The theatre specialises in alfresco shows, street performances and happenings which strongly refer to street culture and bravely enter the public space. Salto Mortale — a black circus for six grand pianos and twelve actors is a moving spectacle, inspired by an unusual story which originated at the end of World War Two when in Szczecin, occupied by the Germans at that time, the Soviet army plundered the town and robbed hundreds of grand pianos to take them away to the Soviet Union. The gathered instruments formed a line for kilometres along the railway lines awaiting the transport. For unknown reasons, however, they were never removed from the place. Abandoned and forgotten, they were decaying for years and finally they completely disintegrated, taking away a part of the town history and the former order and culture.
sobota, Lipiec 12, 2014 - 02:00