Betontanc powstał w 1990 roku kiedy to Matjaž Pograjc zebrał młodych ludzi z różnych płaszczyzn sztuki: muzyków, tancerzy, aktorów... Poszukiwania Betontanca skupiły się na fizyczności ludzkiego ciała i jej relacjom z elementami ograniczającymi wolność ruchu. Tak więc to co porusza bohaterami może być zarówno infantylne i śmieszne jak i brutalne i gwałtowne. Tak czy inaczej publiczność zawsze konfrontowana jest z zapierającą dech w piersi realnością.

Niezdefiniowany
Secret Sunshine Schedule
Betontanc was founded in 1990 by Matjaž Pograjc when he gathered together young people from different backgrounds: musicians, dancers, actors... The exploration of Betontanc was focused on the phisicality of the human body and its correspondance with elements which bound the freedom of movement. Thus what moves the protagonists could be both infantile and ridiculous or brutal and violent, however audience is always confronted with breathtaking presence of realness.
poniedziałek, Lipiec 5, 1999 - 00:00