"Sen Dorotki" jest to baśniowa historia o tęsknocie człowieka do piękna czystego i bezinteresownego uczucia do natury.

Młoda dziewczyna wprowadza widzów w świat magii, czarów i obrzędów.

Spektakl jest projekcją dziewczęcych marzeń - snutych w bezsenne letnie noce - o księciu z bajki, o wielkiej miłości, o wyższości dobra i piękna nad złem i brzydotą. Wyrazem tęsknoty do baśniowej krainy szczęścia i beztroski.

Niezdefiniowany
Sen Dorotki
Plac Kobzdeja
"Dorotka's Dream" is a fairy tale about human longing to pure beauty and disinterested love to nature. A young girl brings us into the world of magic, witchery and ceremonials. Spectacle is a projection of girl's dreams - dreamt in a sleepless summer night - about prince, about love, about superiority of good on bad, beauty on ugliness. Longing to a land of happiness and levity.
niedziela, Lipiec 20, 2008 - 17:00
Counter: 
4