Pragnienie, dążenie do czegoś większego, by zyskać więcej i dużo, o wiele więcej niż coś wielkiego. Oślepieni tym głodem, kosztem przyjaźni, ludzi lub natury.

Nie jest łatwo utrzymać coś, zaczęło się z entuzjazmem i naiwnością, w harmonii z samym sobą. Zapanować nad wszystkim to trudne zadanie. Kiedy wszystko nabiera rozpędu i człowiek zaczyna przyzwyczajać się do korzyści, trudno zachować równowagę. Stagnacja oznacza upadek. Aż w końcu nie wiadomo, jak się to wszystko zaczęło. Jak się teraz cofnąć, jak wyrwać z szaleńczego pędu?

Szukanie samego źródła, którego symbolem jest ustawione koło zamachowe napędzane siłą ludzkich mięśni, a wszystko to ze wspaniałą muzyką w tle.

Niezdefiniowany
Shraapzucht
Bastion Neubauera
The longing, scraping for something bigger, for more and much, much more than huge. Blinded by this hunger, at the expense of friendships, people or nature. It is not easy to keep things that begin with enthusiasm and naivety in harmony with yourself. It is quite a job to get everything going. Once things are moving and you start to get used to the benefits, it is hard to keep things in balance. Stagnation means decline. Until you are no longer aware of how it all started. How do you get back again, how do you tear yourself away from the onward rush? Looking for the original source, symbolised by a flywheel that is set and kept in motion by manpower and underpinned by superb music.
sobota, Lipiec 12, 2014 - 18:00
sobota, Lipiec 12, 2014 - 22:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 22:00
Counter: 
7