Surowa rzeczywistość i czysta wrażliwość – to cały sekret grupy Kumulus. Kumulus proponują teatr polityczny, który czerpie inspiracje z aktualnych wydarzeń. Zachęcają publiczność do refleksji na temat współczesnego świata poprzez różne formy inscenizacji, które odzwierciedlają stopniowy upadek nowoczesnego, zabłąkanego społeczeństwa. Ich produkcje takie jak The Squames, The Homeless, Everything is OK oraz Lease for Sale są pokazywane w przestrzeni publicznej, by skonfrontować widzów z ich własną codzienną rzeczywistością.

Deafening Silence – globus, maska samochodu, klatka dla ptaków, lalka, pralka… Wszystkie te popsute śmieci wysypały się z kontenera i są odholowywane przez grupę słaniających się na nogach postaci, które przenoszą je gołymi rękami i siłą własnej woli. Powłóczą wolno nogami, stawiają chwiejne kroki, ich twarze są pokryte kurzem. Są tu takie postacie jak klaun, policjant, prostytutka, poeta oraz inni, którzy z trudem poruszają się miedzy śmieciami, rzucają je na asfalt i zmieniają przestrzeń w wysypisko. W krzyczącej hałaśliwie ciszy, przy dźwięku trących o ziemię szczątków, trzasków i podczas niemych spotkań mężczyźni i kobiety próbują odnaleźć jakiś sens w labiryncie gruzu. Choreografia cieni podtrzymuje ich opór, przesuwa pole walki w nieznane rejony, gdzie następuje konfrontacja szaleństwa mądrych z mądrością szalonych.

Niezdefiniowany
Silence Encombrant
boisko, ul. Jałmużnicza
Harsh reality and raw sensitivity – that is what it’s all about. Kumulus offers an eminently political genre of theatre that draws on topical issues and urges the audience to reflect on the world through varying forms of staging which aim at mirroring the downward slide of a modern society gone astray. Such productions as The Squames, The Homeless, Everything is OK and Lease for Sale are performed in public spaces in the thick of the moment to bring members of the audience face to face with the reality of their everyday lives. Deafening Silence — a globe of the earth, a car bonnet, a bird cage, a doll, a washing machine… All of these broken bits of rubbish have tumbled out of a waste skip and are hauled away by a group of fragile characters who carry them all with the strength of their own bare arms and an unwavering iron will. Shuffling slowly with hesitant steps, faces covered in dust, there appear such characters as a clown, a policeman, a prostitute, a poet and all others who struggle along the bits of waste, dump them on the tarmac and turn the space into a rubbish tip. Amidst the silence screaming out noisily, with the sound of debris scraping on the ground, crashes and mute encounters, these men and women try to find some sort of meaning in this labyrinth of rubble. This choreography of shadows holds up its resistance, pushing the frontline towards unknown shores, where the madness of the wise and the wisdom of the mad stare at one another head-on.
niedziela, Lipiec 17, 2016 - 19:30
Counter: 
14