Lwowski Teatr Voskresinnia powstał we Lwowie w 1990 roku na fali przeobrażeń społecznych po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Utworzenie grupy było efektem porozumienia się młodych aktorów z różnych miast Ukrainy, którym nie wystarczał państwowy, lekko akademicki, teatr. Teatr Voskresinnia pod dyrekcją Jarosława Fedoryszyna podbił serca lwowskiej publiczności prezentując światową dramaturgię, która dotąd nie była prezentowana na scenach dramatycznych Ukrainy. W ciągu 20 lat istnienia prezentowali swoje spektakle na wielu festiwalach teatralnych świata.

Na fabułę spektaklu "Spotkać Prospera" składają się cztery sztuki Williama Szekspira. Są to: "Burza", "Romeo i Julia", "Sen nocy letniej" i "Hamlet".

Główną postacią przedstawienia jest Prospero, który, będąc człowiekiem, ma cechy ziemskie i boskie. Trzeba spotkać swojego własnego Prospera, który symbolizuje życzliwość i dobre myśli. Prospero stworzył aktorów, którzy dostali muzę z niebios i zaczęli grać sceny ze sztuk Szekspira. Cały świat staje się teatrem, gdzie wszyscy ludzie są aktorami. Dynamiczna muzyka, kolorowe i jaskrawe kostiumy, maski, sceny, w których występują aktorzy w butach na wysokich obcasach stworzone w gatunku komedii dell' arte.

Niezdefiniowany
Spotkać Prospera
Plac Zebrań Ludowych
Lviv Theatre Voskresinnia was established in Lviv in 1990 on the wave of social transformations and Ukraine's regained independence. The new stage was created as a result of an agreement between young actors from different Ukrainian towns. Yaroslav Fedoryshyn, a well-known artist and experienced theatre director became the head and principal director of the new theatre. The Voskresinnia Theatre quickly gained popularity, presenting world drama which had never been previously shown in the Ukraine. For the last 23 years, Voskresinnia Theatre has been invited to perform in many festivals around the world. The plot of this performance consists of four plays of William Shakespeare. These are: "The Tempest", "Romeo and Juliet", "Summer Night's Dream" and "Hamlet". The main character of the performance is Prospero, who, as a human, has earthy and heavenly power. One has to meet its own Prospero, who are the symbol of kindness and good ideas. Prospero created actors, who got muse from the heavens and started playing scenes from Shakespeare's plays. All world turn into the theatre, where all people are actors. Dynamic music, colorful and bright costumes, masks, scenes with high-heeled shoes, which are created in a genre of comedy dell' arte...
sobota, Lipiec 12, 2014 - 00:00