Nasze stoły różnią się od siebie kształtem, wielkością, kolorem, obrusami. Chcemy, żeby się różniły. Trudno, żeby zestawione stanowiły coś więcej niż mozaikę różnic. Ale gdyby je tak wspólnie nakryć wcześniej układając na nich wielki blat.

Zasiądźmy wszyscy przy okrągłym stole. Zobaczmy dlaczego będzie się musiał rozpaść. Co zdarzy się przy nim, na nim, obok niego, nad nim? Co zdarzy się z jego rycerzami?

Scenariusz, reżyseria i scenografia - Zdzisław Górski
Muzyka - collage

Niezdefiniowany
Stół
boisko Szkoły Podstawowej nr 50, Grobla IV
Our tables differ from each other with respect to shape, colour, dimensions, cloths. We want them to be different. When set together they become nothing more but a mosaic of differences. If only we could lay them together by placing a big table top on them. Why don't we sit together at the round table? Let's figure out why it is bound to fall apart? What will become of its knights? Written, directed and designed by Zdzisław Górski Music: collage
czwartek, Lipiec 12, 2007 - 22:00