Spektakl plenerowy SYRENADA to przedsięwzięcie teatralne o wysokiej randze artystycznej. Ze względu na swój bogaty muzyczny i plastyczny charakter oraz nowatorską formę instalacji oraz technik animacyjnych spektakl ma wyjątkowy potencjał artystyczny, a rozmach rozwiązań scenograficznych plasuje SYRENADĘ w czołówce europejskich projektów plenerowych.
Spektakl SYRENADA inspirowany jest legendami o syrenach i pół-kobietach pół-rybach. To bajkowa projekcja marzeń i opowieść o drodze do ich realizacji. To jednocześnie obraz różnorodności świata, przedstawiony poprzez wzajemne oddziaływanie i współgranie czterech żywiołów - ognia i wody, związanych z obrzędami Nocy Świętojańskiej, powietrza i ziemi określających przestrzeń życia ludzi oraz powietrza i wody będących wyrazem dwoistości syreniej natury. W miejscach kontaktu czterech żywiołów, zazębiania się ich przestrzeni, powstają namiętności, pragnienia i marzenia bohaterów przedstawienia.

Niezdefiniowany
The Sirenade
plac przy Bastionie Żubr
The Sirenade is an open-air performance of a high artistic rank. Due to its rich visual and musical character as well as the use of innovative installations with dedicated techniques of animation, the performance has an extraordinary artistic potential. The grand scale of stage scenery solutions places The Sirenade among the top European open-air projects. The show is inspired by legends and tales of Sirens and Tritons. It is a metaphorical tale about human being's dreams with a starting point in a story of the magical dwellers of water realm - the Sirens. The performance conjoins four elements - water, wind, fire and earth. It's unique action is usually set on the river banks or at the seashore. The play is strictly bound to the themes of water and river which constitute to the scenery of the show. One of the past performances during Wianki Festival, Warsaw allowed for the artists to experiment with live water element since the show was performed on the site-specific stage - the moving machinery of the sirens and the majority of the show was performed on the shallow artificial lake.
niedziela, Lipiec 18, 2010 - 00:00