Scenariusz jest swobodną interpretacją "The Ballad of Narajama" filmu autorstwa japońskiego reżysera Sohey Imamura, który został nagrodzony Złota Palmą w Cannes. Temat filmu pochodzi z Japońskiej legendy "Obasute", która opowiada o starej kobiecie, porzuconej w górach ponieważ z powodu wieku jest zbędna swojej społeczności. W wiosce Obasute wyworzenie ludzi, którzy przekroczyli 70 rok zycia, w góry i pozostawianie ich tam na śmierć jest tradycją. W tej ostatniej drodze na szczyt góry Narajama towarzyszą im najstarsi synowie (Narajama to góra porośnięta dębami gdzie gromadzą się duchy zmarłych). "The Ballad of Narajama" opowiada o starej matce Orin i jej synu Tashuei. Pomimo 69 lat i zbliżającej się nieuchronnie "emeryturze" w górach Orina ma nadal wszystkie zęby...

Niezdefiniowany
Ta Balada
Targ Węglowy
The scenario of the performance is freely inspired by «The Ballad of Narajama» movie by Japanese director Sohey Imamura, which was honored with the Golden Palm on the International film festival in Cannes. The subject of the movie appears from the Japanese legend «Obasute», which tells about an old woman, who is abandoned in mountains, because she is no longer beneficial for her community. It is customary in the pure, isolated village of Obasute, that old people, who follow through with the age of 70, leave - selves and optionally - to the mountains to die there. On this last journey to the peak of Narajama mountain their oldest son accompanies them. (Narajama = the oak mountain, where the souls of the dead gather)
piątek, Lipiec 18, 2008 - 23:00