Candelaria urodziła się w Buenos Aires w Argentynie, gdzie zaczęła zajmować się tańcem współczesnym. W 2004 r. pojechała do Anglii i rozpoczęła współpracę z wieloma ważnymi teatrami tańca współczesnego z Anglii i Hiszpanii. Ukończyła Conservatorio Superior de Danza María de Ávila w Madrycie. Równolegle do swojej działalności w roli tancerki, w 2010 roku rozpoczęła jako choreograf współpracę z Arthurem Bernardem Bazinem. Zaczynał on od dramatu na obrzeżach Paryża, gdzie szkolił się u Frederica Batiste'a. Kontynuował nauki we francuskiej stolicy, łącząc dramat ze studiowaniem sztuk wizualnych, aż w końcu przyznano mu Ogólny Dyplom Uniwersytecki Sztuk Plastycznych (DUG) Uniwersytetu w Paryżu I. Obie dziedziny działalności zostały docenione i w związku z tańcem otrzymał wiele międzynarodowych nagród. W 2010 roku rozpoczął badania z Candelarią Antelo, po których stworzyli etiudę zatytułowaną "Discordio", dzięki której wygrali I Konkurs Choreograficzny w Vallecas w Hiszpanii. W czerwcu 2011 roku zostali oboje zaproszeni, aby podzielić się procesem twórczym w La Gomera Choreographic Center, gdzie rozpoczęli pracę nad projektem "Te Odiero". Dzięki tej etiudzie otrzymali kilka nagród na konkursach w Hiszpanii, Niemczech i Francji. W 2013 roku utworzyli grupę HURyCAN i zorganizowali premierę swojego nowego dzieła "Je Te Haime" uznanego za najlepsze przedstawienie teatru tańca na 27 Międzynarodowym Festiwalu Teatru i Tańca w Huesca w Hiszpanii.

"Te Odiero"

Jak wyglądają fantazje, gdy wprowadzamy je w życie?
Etiuda przedstawia punkt styczny pomiędzy miłością a gniewem, które ożywiają miłosne relacje i prowadzą do wzlotów i upadków w wymiarze uczuciowym (i fizycznym). Miejsce, w którym ruch i żądze ścierają się z niezdarnością ciał, z których biorą swój początek. Konfrontacja i zjednoczenie łączą się i artyści rozpoczynają niesamowity taniec, który jest zarówno nieprzewidywalny, jak i jednoczący.

Niezdefiniowany
Te Odiero
Majdan, Centrum Hewelianum
Candelaria was born in Buenos Aires, Argentina, where she began her contemporary dance In 2004 she travelled to England and started there collaboration with many important contemporary dance companies in Madrid. In parallel to her activity as a dancer, in 2010 she began collaborating as a choreographer with Arthur Bernard Bazin. His beginnings were in drama in the outskirts of Paris, where was coached by Frederic Batiste. He continued to train in the French capital combining drama with visual arts studies, following which he was eventually awarded a General University Diploma in Plastics Arts (DUG) by the University of Paris I. Both appreciated with many dance world prizes. In 2010 he start a conducted research with Candelaria Antelo, following which they created a piece entitled "Discordio", which won the 1st Choreography Contest in Vallecas (Spain). In June 2011 both were invited to share a creative process at La Gomera Choreographic Center, where they begin to work on the project "Te Odiero". Thanks to this piece they received several awards from competitions in Spain, Germany and France. In 2013 they created the HURyCAN company and premiered their new work "Je Te Haime" awarded at the 27th International Theatre & Dance Fair, Huesca (Spain), as the best dance performance. "Te Odiero" What do fantasies look like when we live them out? The piece represents the meeting point between love and exasperation, which boost love relationships and lead to sentimental (and fisical) ups and downs. A place where movements and desires clash with the clumsiness of the bodies they inhabit. Confrontation and union merge and the two performers embark upon a dazzling dance that is both volatile and uniting.
sobota, Lipiec 12, 2014 - 19:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 19:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 21:00
Counter: 
9