Niezdefiniowany
Teatr Ósmego Dnia „Dzieci Rewolucji”
ul. Jałmużnicza
Teatr Ósmego Dnia „Dzieci Rewolucji” / Polska, Poznań / 60 min Nie wprowadza się dyktatury po to, by chronić rewolucję; wznieca się rewolucję w celu narzucenia dyktatury, G. Orwell, Rok 1984. Co dziś sprawia, że ludzie decydują się wyjść na ulicę i demonstrować swój gniew? Czy to ten sam gniew, który zaowocował rewolucjami z początku dwudziestego wieku? Czy coś z niego przetrwało? Od wydarzeń, które zainspirowały zespół mija równo sto lat. A młodzi, nawet jeśli nie czują się dziećmi rewolucji, to jednak zawsze są jej głównymi bohaterami i stają na pierwszej linii frontu. Swoista podróż na przestrzeni stu lat, między ekspresyjną siłą obrazów rewolucji rodem z Pancernika Potiomkina Eisensteina, a oglądanymi chłodnym okiem fana obrazami gier w rodzaju Counter Strike’a. Rozmach plastycznych, emocjonujących wizji, od lat będących znakiem rozpoznawczym poznańskiego zespołu.
Teatr Ósmego Dnia “Dzieci Rewolucji” [THE CHILDREN OF REVOLUTION] / Poland, Poznań / 60 min One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship., George Orwell, 1984. What makes people decide to take to the streets and demonstrate their rage? Is it the same rage which resulted in revolutions at the beginning of the 20th century? Did anything of it remain? It has been exactly one hundred years since the events which inspired the group. The young, even if they do not consider themselves the children of the revolution, are always its heroes and in the front line. It is a journey throughout one hundred years involving the expressive impact of revolutionary images of Battleship Potemkin by Eisenstein and the images of games, such as Counter Strike watched coolly by a fan. Vivid and exciting images are presented with boldness and have been the hallmark of the Poznan group for years.
niedziela, Lipiec 15, 2018 - 22:00
Counter: 
0