"Telefon do Egiptu" to widowisko multimedialne na dwóch aktorów, w konwencji teatru plastycznego i komiksu. Jest to groteskowy przegląd dawnych i współczesnych sposobów odkrywania świata. Przewodnikiem w tej podróży jest Człowiek - Odkrywca, a podróżującymi - widzowie.
Przedstawienie to osiem małych scen, w których rozgrywają się poszczególne epizody.

Niezdefiniowany
Phone call to Egipt
boisko obok Reduty Wilk
"Telefon do Egiptu" ("Phone call to Egipt") is a multimedia show for two actors in the convention of plastic theatre and comic. A grotesque review of ancient and modern modes of discovering the world. A guide of his journey is a Man - Explorer and the spectators are travellers. The performance are eight little scenes, in which particular episodes are played.
czwartek, Lipiec 14, 2011 - 20:00
piątek, Lipiec 15, 2011 - 19:00
Counter: 
1